Aktuality

18.01.2014

Nemůžete se příhlásit na FTP

V posledním měsíci minulého roku jsme aktualizovali techniku, která pro Vás zajišťoval přístup na naše FTP. Jelikož docházelo k velice častým útoků z asijských serverů na náš FTP server, byli jsme nuceni zapnout služby blokace přístupu z IP adresy, která se pokusila přihlásit chybnými údaji 3x za sebou v průběhu 3 minut. Tato blokace je trvalá a její odblokování musíme provést individuálně. Blokované adresy pravidelně kontrolujeme a pokud vidíme mezi že je zablokován registrovaný klient provedeme jeho odblokování.

Pokud se nemůžete připojit na ani jeden server ftp.gradiva.cz nebo ftp2.gradiva.cz zjistěte si svou IP adresu, ze kterého se připojujete například na webové stránce www.ip-adress.com (your IP address is: XXX.YYY.ZZZ.XXX) a toto číslo nám pošlete společně s přihlašovacím jménem. My prověříme zdali není Vaše IP adresa zablokována a přihlášení z Vaší IP vám odblokujeme.

Nepřipojujte se z přes různé webové prohlížeče (explorer, safari, chrome apod.), ale pouze přes FTP klienty ( např. total comander nebo přes průzkumníka). Webové prohlížeče generují přístup anonymous a ten provede zablokování Vaší IP adresy !!!